Kunstzinnig Dynamisch Coachen (KDC)

KDC is een doelgerichte, planmatige methodiek om op creatieve, kunstzinnige maar ook lichte en speelse manier te werken aan persoonlijke groei of ontwikkeling. Deze manier van coachen is gebaseerd op de psychosynthese. Het werken met beeldtaal (de beelden of werkstukken spreken hun eigen taal) kan bij jou als coachee leiden tot diepgaande inzichten en wezenlijke veranderingen in je leven. Ik werk met creatieve en kunstzinnige uitbeeldingen (opdrachten) en gesprek. Denk hierbij aan schilderen, tekenen, boetseren, visualisatie, het maken van een collage, schrijven, spelvormen, et cetera. Deze kunstzinnige uitbeeldingen kun je zien als uitdrukkingen van indrukken die je hebt opgedaan op verschillende levensgebieden. Enkele voorbeelden hiervan zijn: school, werk, gezin, vrienden, relaties, et cetera.

Als coach help ik je om zelf inzichten op te doen aan de hand van je gemaakte creatieve werk. Om contact te maken met je innerlijk kompas via je eigen ‘beeldtaal’. Indien nodig help ik je om jouw beelden te vertalen naar en te verbinden met jouw vraag of situatie. Elk coachtraject kent een verkennende, verdiepende en voltooiende fase. Ook als een coachtraject maar één sessie beslaat.

Psychosynthese

De psychosynthese kan het beste omschreven worden als een ontwikkelingsweg die je helpt te ontdekken wie je werkelijk bent, wat je “potentieel” (levenstaak) is en hoe je hier concreet vorm aan kunt geven in je leven. Door in contact te komen met een stevige basis in jezelf ontstaat inzicht, wat je beweegt en wat bij je past. Hierdoor zie je nieuwe mogelijkheden en kun je keuzes maken die bij je passen. Gaandeweg ervaar je meer emotionele en mentale vrijheid en balans in je leven.

De psychosynthese gaat uit van een persoonlijke benadering. Als mens sta je voortdurend in contact met anderen. Daarom wordt ook rekening gehouden met de wereld waarin je leeft. Door de weg die je aflegt, zul je gaan ervaren dat je relaties en contacten met anderen en de wereld om je heen worden verrijkt.

In de psychosynthese hebben zowel het bewuste als het onbewuste een gelijkwaardige plaats. Er wordt gebruik gemaakt van een grote variatie aan rationele, creatieve en intuïtieve werkvormen die je direct in je dagelijkse leven kunt toepassen. Juist deze combinatie maakt het werken vanuit de psychosynthese rijk en waardevol.

Houdt het licht

Kunstzinnig Dynamisch coachen is erop gericht om coachsessies speels en met plezier te doen. Vanuit de intentie “Houdt het licht!” Dit vraagt van mij als coach mijn volle aandacht en toewijding en dat ik afstem op jou als persoon. Altijd vanuit kennis, inspiratie en enthousiasme. Als coach luister ik, vraag ik, ondersteun ik, confronteer ik en werk ik samen met jou toe naar het (her)vinden en/ of op kunnen pakken van jouw levenstaak. Aan het herstellen van de balans en het weer terug komen bij je oorsprong, bij jouw zelf.

Moet je nu kunstzinnig of creatief zijn voor deze vorm van coachen? NEE! Je hoeft geen kunstenaar te zijn of erg creatief te zijn. Het is wel belangrijk dat je bereid bent het spelende, creatieve, kunstzinnige kind in jezelf te ontmoeten.

Het vraagt commitment en de bereidheid om eerlijk te kijken en luisteren naar en in jezelf en open te staan voor wat je uitbeeldingen jou te vertellen hebben.